Claim OK jest siecią radców prawnych specjalizujących się w odszkodowaniach powypadkowych o zasięgu ogólnokrajowym. Kancelarie prawne, z którymi współpracujemy, są zrzeszone w Law Society (Stowarzyszeniu Prawników). Nasi prawnicy świadczą usługi na zasadzie „no win no fee” – nie ponosisz żadnych kosztów bez względu na wynik rozstrzygnięcia sprawy. Uzyskasz więc 100% należnego Ci odszkodowania bez żadnych potrąceń.

 

ClaimOk is registered trademark of Klevas Consulting Ltd. (Reg. No. 06207430)

ClaimOk is regulated by the Claims Management Regulator in respect of regulated claims management activities. (Reg. No. CRM20064)