Kontaktinė forma

Kontaktai

Registruota buveinė:

One Six Six, College Road,
Harrow, Middlesex, HA1 1BH.
0208 872 4352

ClaimOk yra prekinis Klevas Consulting Ltd ženklas. (Įmonės registracijos Nr. 06207430)

ClaimOk ve​​ikla yra reguliuojama Ieškinių valdymo institucijos (Claims Management Regulator). (Reg.Nr. CRM20064)