1. Kaip mes dirbame

 1. Kaip nepriklausoma konsultacinė įmonė, dirbanti su įvairiomis asmeninio sužalojimo rūšimis, mes galime Jums rekomenduoti nepriklausomą teisininką, kuris nešališkai ir konfidencialiai atstovaus Jus. Mūsų mokestis, gaunamas iš advokato, už jo rekomendaciją yra ne didesnis nei £400.00 (įskaičiuojant PVM), tačiau, jei pageidaujate, galite pasirinkti savo advokatą.
 2. Mes atsovaujame Jus bei tarpininkaujame bedraujant su teisininkais viso kompensacijos išieškojimo proceso metu.
 3. Mes atliekame reikalingų dokumentų bei informacijos vertimus.
 4. Jums ar teisininkams pageidaujant, surenkame Jūsų bei įvykio liudytojų parodymus.
 5. Mes išaiškiname teisininkų dokumentus bei susirašinėjimą.
 6. Jums ar teisininkams pageidaujant, atliekame telefonines konferencijas Jūsų gimtąja kalba.
 7. Jei reikalinga, surenkame fotografinius ar kitus įvykio įrodymus.
 8. Mes atstovaujame klientą viso proceso metu, iškilus bet kokiems nenumatytiems nesklandumams ar klausimams.
 9. Mes įsipareigojame nuolat informuoti Jus apie bylos eigą

2. Ko mes tikimės iš Jūsų

 1. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais Pinigų plovimo prevencijos įstatymais, Jūs turitepateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Jūsų bus paprašyta įsitikinti, ar Jūs turite kokios nors rūšies „Iki nelaimingo atsitikimo“draudimą ( Befor the Event legal expenses insurance), dengiantį teisines išlaidas ir jįpateikti pateikti mums ir/arba teisininkams. Patikrinkite visus turimus draudimus, tokiuskaip, pvz kreditinės kortelės ir pan., tačiau, jei abejojate dėl draudimo sąlygų, kreipkitės įmus, kad mes jas išaiškintume.
 3. Jūs privalote informuoti teisininkus apie bet kokius Jūsų asmeninių duomenų ar aplinkybių pasiketimus, galinčius įtakoti Jūsų bylą.
 4. Turite įdėmiai klausytis ir atsižvelgti į teisininkų patarimus.
 5. Jūs turite paisyti advokato patarimų dėl kompensacijos dydžio siūlymų tinkamumo bei bylos eigos. Priešingu atveju, teisininkas turi teisę pareikalauti Jūsų sumokėti jam paslaugos mokestį bei nutraukti bylos procesą.
 6. Jūs Jūs privalote mus informuoti, jeigu pageidaujate teikti informaciją tiesiogiai advokatams. Tokiu atveju, mes neprisiimame atsakomybės už iškilusiais pasekmes, pateikus informaciją tokiu būdu.
 7. Jūs negalite mūsų sąmoningai klaidinti.

3. Bylos nutraukimas

 1. Jūs turite teisę nutraukti bylą, nepatirdami jokių nuostolių. Bylos nutraukimo pareiškimas gali būtiįteiktas tiesiai mums, atsiųstas elektroniniu paštu ar tiesiog paštu, aukščiau nurodytu adresu. Byla busnutraukta per 7 darbo dienas nuo pareiškimo gavimo datos. Jei pageidaujate, galite pasinaudoti bylosnutraukimo forma, pateikta žemiau.
 2. Jei nesutinkate su teisininko patarimais ir pageidaujate nutraukti arba palikti bylą, pagal sutartįprivalote apmokėti teisininko paslaugos mokestį iki to momento, kol jis Jus atstovavo.
 3. Jei Jūs pateikėte teisingą informaciją, piktybiškai mūsų bei teisininkų neklaidinote, tačiauproceso metu iškilus nenumatytoms aplinkybėms paaškėjo, jog bylos neįmanoma laimėti – bylanutraukiama, tačiau Jūs neprivalote mokėti aukščiau minėto mokesčio.

4. Jei byla nesėkminga

 1. Jei Jus sąmoningai nesuklaidinot mumis ir Jūsų pateikta informacija teisinga, mes garantuojame, jog Jums nebus taikomas paslaugos mokestis.

5. Jei ieškinys sėkmingas

 1. Jei teisininkas pasieks teigiamos bylos baigties, Jūs privalote sumokėti mokestį už jo atliktas paslaugas, padengti jo išlaidas susijusias su Jūsų byla, teismo, įvykio ataskaitų, vertimų bei kitas išlaidas. Taip pat sėkmės mokestį (iki 25% nuo išieškotos kompensacijos sumos) bei Draudimo, dengiančio nesėkmingos bylos teisines išlaidas, įmoką, kurią kai kuriais atvejais teisininkai sumoka kliento vardu.
 2. Klientas turi teisę siekti, jog jo advokato įkainius, ar dalįjų padengtų atsakovo draudimas, išskyrus sėkmės mokestį bei draudimo įmokas. Sėkmės mokestis yra iki 25% nuo išieškotos kompensacijos sumos už patirtą fizinį sužalojimą, patirtus nepatogumus bei materialinius nuostolius. Šis mokestis yra taikomas tik pradinei proceso stadijai, sėkmės mokestis netaikomas tolimesniam sėkmingam bylos vystymuisi (pvz.: galutinio teismo sprendimo sėkminga apeliacija ir pan.)

6. Mūsų įkainiai

 1. Mokestis, kurį Jūs turite sumokėti mums, bus išreikalautas iš trečiosios šalies atstovų už konsultavimo administravimo bei vertimo paslaugas, kadangi Jūsų anglų kalbos žinių nevisada gali pakakti teisingam  teisinės dokumentacijos supratimui.   Mūsų mokestis turi būti išskaičiuotas iš Jūsų kompensacijos tik tais atvejais, kai tokio mokesčio išieškojimas iš trečiosios šalies atstovų yra  neįmanomas. Taip pat tai taikoma (CICA) ieškiniams dėl patirtos žalos sveikatai dėl kriminalinių užpuolimų bei (MIB) ieškiniams dėl kelių eimso ivykyje patirtos žalos sveikatai, kai kaltininkas nėra nustatytas, kadangi pabėgo iš įvykio vietos arba neturėjo draudimo.
 2. Mūsų įkainiai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Vertimas bei konsultavimas telefonu (per minutę) £2.00 plus VAT;                                                                                                                                                                                                                         Vertimo atlikimas telefoninės konferencijos metu (per minutę) £2.00 plus VAT;                                                                                                                                                                                                   Skaitymas bei vertimas laiško dėl medicininės apžiūros paskyrimo £50.00 plus VAT;                                                                                                                                                                                 Skaitymas bei vertimas inžinierio ataskaitos £60.00 plus VAT;                                                                                                                                                                                                                       Skaitymas bei vertimas medicininės ataskaitos kartu su laišku ir sutikimo forma  £115.00 plus VAT;                                                                                                                                                       Skaitymas bei vertimas patarimo laiško bei sutikimo formos £55.00 plus VAT;                                                                                                                                                                                           Skaitymas bei vertimas patarimo laiško, ieškinio duomenų smulkaus išvardijimo bei sutikimo formos £120.00 plus VAT;                                                                                                                         Skaitymas bei vertimas patarimo laiško bei atliktos fizioterapijos ataskaitos £65.00 plus VAT;                                                                                                                                                                         Skaitymas bei vertimas patarimo laiško bei teismo dokumentų sąrašo £65.00 plus VAT;                                                                                                                                                                               Skaitymas bei vertimas patarimo laiško ir preliminaraus pareiškimo £115.00 plus VAT;                                                                                                                                                                                    Skaitymas bei vertimas prašymų pateikti reikalaujamą informaciją, į kuriuos būtina atsakyti.  £25.00 plus VAT.

7. Skundų procedūra

 1. Claimok yra registruota įmonės Klevas Consulting Ltd prekiniu ženklu. Mūsų veikla yraprižiūrima Ieškinių Valdymo regulatoriaus (Claims Management Regulator). Mūsų registracijosnumeris – CRM20064.
 2. Skundų teikimo procedūrą galima rasti mūsų tinklapyje www.claimok.co.uk/compaints.
 3. Skundus, kurių neįmanoma išspręsti pokalbiometu, prašome siųsti aukščiau nurodytu mūsų adresu.
 4. Jei skundo sprendimas Jūsų netenkina,prašome rašyti Ieškinių Valdymo Reguliatoriui, Claims Management Regulator, PO Box 7824, Burtonon Trent, Staffordshire, DE14 9DP.Skundai taip pat gali būti pateikti teisininkui, vedančiam Jūsų bylą.

 

Naudojimo sąlygos  | Konfidencialumo nuostatai |  Pasiūlymai bei skundai
© 2007-2015 Claim Ok. Visos teisės saugomos.