1. Skundai dėl mūsų suteiktų kompensacijų išieškojimo paslaugų, reguliuojamų pagal Kompensacijų Aktą 2006 (Compensation Act 2006), gali būti pateikti raštiškai, elektroniniu paštu, telefonu ar bet kuria kita forma.
 1. Mes pasiliekame teisę atmesti skundo nagrinėjimą, pateiktą praėjus daugiau nei 6 mėnesiams po to, kai Jūs apsisprendėte dėl skundo priežasčių. Gali būti atvejų, kuomet mes savo nuožiūra nesilaikysime šio reikalavimo. Mes Jums patvirtinsime raštiškai ar skundas atitinka skundo pateikimo terminus, pagal kuriuos mes esam pasiruošę skundą nagrinėti.
 1. Mes per penkias darbo dienas atsiųsime Jums raštišką arba elektroninį patvirtinimą dėl Jūsų skundo gavimo, nustatydami asmenį, kuris nagrinės Jūsų skundą. Jei įmanoma, joks asmuo nebus tiesiogiai įtrauktas į skundo nagrinėjimą ir neturės įgaliojimo išspręsti skundą.
 1. Keturių savaičių nuo skundo gavimo laikotarpyje, mes Jums atsiųsim:
 1. a) galutinį atsakymą, kuris tinkamai atsakys į skundą; arba
 1. b) tarpinį atsakymą, paaiškinantį, kodėl mes vis dar negalime pateikti galutinio atsakymo į skundą       bei nurodantį laiko terminą, kada vėl su Jumis susisieksime.
 1. Aštuonių savaičių nuo skundo gavimo laikotarpyje, mes Jums atsiųsim:
 1. a) galutinį atsakymą, kuris tinkamai atsakys į skundą; arba
 1. b) atsakymą, kuris:

(i) paaiškina, kodėl mes vis dar negalime pateikti galutinio atsakymo, nurodant priežastis dėl tolimesnio skundo nagrinėjimo užsitęsimo bei nurodantį laiko terminą, kada mes planuojame pateikti galutinį atsakymą; ir

(ii) informuoja Jus, jog Jūs galite kreiptis dėl skundo nagrinėjimo į Kompensacijų Išieškojimo Reguliatorių (The Claims Management Regulator), jei esate nepatenkinti dėl skundo nagrinėjimo užsitęsimo;

 1. Jei mes nuspręsime, jog skundo patenkinimas yra būtinas, mes Jums suteiksime kompensaciją už bet kuriuos veiksmus ar neveiklumą, dėl kurių mes nešame atsakomybę ir, kuri turės atitikti su Jums priimtinu žalos atlyginimo pasiūlymu.
 1. Jei Jūs esate nepatekintas dėl mūsų atsakymo arba, jei skundas nėra išspręstas per aštuonias     savaites, Jūs galite pateikti skundą į: Claims Management Regulation Unit       57 – 60 High Street

     Burton–upon–Trent

     Staffordshire

     DE14 1JS

Telefono nr: 0333 200 0110 (Nuo pirmadienio iki penktadienio 9:00 – 17:00)

E-paštas: consumer@claimsregulation.gov.uk

Tinklapis: www.justice.gov.uk/claims-regulation/information-for-consumers/how-to-complain

 1. Kompensacijų Išieškojimo Reguliatorius ( The Claims Management Regulator) gali:
 2. a) naudoti visą informaciją, kurią Jūs pateiksite dėl skundo peržiūrėjimo;
 3. b) nurodyti mums atsiprašyti, nemokamai atlikti darbą iš naujo arba grąžinti paslaugos mokestį, jei jie nuspręs, jog mes nesilaikėme reguliatoriaus taisyklių.

Kompensacijų Išieškojimo Reguliatorius (The Claims Management Regulator) negali:

 1. a) sumokėti kompensaciją arba nurodyti , kad kompensaciją būtų Jums sumokėta, jei Jūs pralaimėjote bylą arba buvote prastai aptarnautas , arba
 2. b) imtis reguliavimo veiksmų, jei mes nenusižengėm jokioms reguliatoriaus taisyklems.

 

Naudojimo sąlygos  | Konfidencialumo nuostatai |  Pasiūlymai bei skundai
© 2007-2015 Claim Ok. Visos teisės saugomos.