Niezależnie od miejsca pracy, Twój pracodawca jest prawnie zobowiązany do zapewnienia określonych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu zminimalizowania ryzyka wypadków. Obowiązkiem pracodawcy jest organizacja pracy w możliwie najbezpieczniejszy sposób włączając dobór odpowiednich materiałów i narzędzi.

Odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel pracodawcy, jednakże wiele osób obawia się utraty pracy na skutek wszczęcia sprawy. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy i zgodnie z prawem nie może zwolnić pracownika ze względu na wszczęcie sprawy o odszkodowanie. Jeżeli tak się stanie, możemy Ci pomóć wszcząć sprawę o nieuzasadnione zwolnienie.

Jeżeli doznałeś obrażeń na skutek zaniebania ze strony pracodawcy, skontaktuj się z Claim OK w celu uzyskania porady na temat odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy.