Wypadki w miejscach publicznych/ Potknięcia i poślizgnięcia

Wszystkie organizacje prywatne i publiczne mają obowiązek dbania o swój teren w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym na tym terenie osobom. Władze lokalne mają ponadto obowiązek dbania o należyty stan chodników i dróg publicznych.

Możesz być uprawniony do odszkodowania, jeżeli zdarzyło Ci się upaść w miejscu publicznym lub na ulicy.

Po wypadku radzimy podjęcie następujących kroków:

Zrobienie zdjęć miejsca wypadku, nawierzchni, ubrań i butów, wykładziny i dywanów, znaków osrzegawczych itp. Zdjęcia doznanych obrażeń również mogą być przydatne.

Zachowaj buty, które miałeś na sobie i szczelnie zapakuj je do plastikowej torby, by zachować jakiekolwiek substancje, które ewentualnie pozostały na obuwiu.

Zanotuj imiona i dane kontaktowe świadków zdarzenia. Nie próbuj jednak sam się znowu z nimi kontaktować. Nie proś również o pisemne oświadczenie – zajmie się tym Twój prawnik.

Jeżeli do wypadku doszło w miejscu pracy, zgłoś to menedżerowi i poproś o zanotowanie zdarzenia w książce  wypadków.

W celu uzyskania darmowej porady odnośnie odzszkodowania za obrażenia doznane na skutek poślizgnięć lub potknięć, zadzwoń na naszą linię pomocy lub wypełnij formularz online.