Kaip elgtis su darbdaviu, jei darbe susižeidžiau?
Mūsų advokatai išieškos jums priklausančią kompensaciją dėl patyrtos traumos darbe.

Kaip elgtis su darbdaviu, jei darbe susižeidžiau?

Atsakymas yra paprastas, leiskite Jūsų advokatui kreiptis į darbdavio draudikus. Tiesiog įsitikinkite, kad įvykis įrašytas į „Nelaimingų atsitikimų knygą“ ir susisiekite su mumis. Nors darbdaviai turi draudimą teisiniams mokesčiams nuo ieškinių dėl nelaimingų atsitikimų darbe padengti, daugelis žmonių susilaiko nuo ieškinio pareiškimo nes bijo prarasti darbą. Tačiau verta žinoti, jog darbdaviams teisiškai draudžiama atleisti darbuotoją, jeigu darbuotojas susižalojo darbe ne dėl savo kaltės. Jei taip atsitiktų, mes taip pat galime pareikšti ieškinį dėl nesąžiningo atleidimo.
Be to, kad ir kur dirbtumėte, jūsų darbdavys yra teisiškai įpareigotas laikytis tam tikrų sveikatos ir saugos standartų, kad būtų sumažinta nelaimingų atsitikimų darbe rizika, ir jis turi stengtis užtikrinti, kad darbą dirbtumėte kuo saugiau, turint omenyje darbo pobūdį, medžiagą, įrangą, su kuria dirbate, ir su tuo susijusias užduotis.

Jei manote, kad jūsų darbdaviai elgėsi aplaidžiai ir jūs patyrėte traumą dėl nepakankamo rūpestingumo ir dėmesio, „ClaimOK“ advokatai pateiks ieškinį dėl žalos sveikatai atlyginimo.

Parašykite komentarą