Kodėl pavojinga dirbti su mechanine įranga?
darbuotojo ranka sužalota mechanine įranga

Kodėl pavojinga dirbti su mechanine įranga?

Įstatymas įpareigoja darbdavius ​​įvertinti visų rūšių jų darbuotojų vykdomos veiklos riziką. Jie privalo užtikrinti, kad darbuotojai vietoje būtų informuoti apie visus susijusius pavojus, kad jie būtų tinkamai apmokyti bei aprengti, kad niekas nesusižeistų ar žūtų dėl darbo įrangos, tačiau deja, darbuotojai dažnai būna sužeisti darbe dėl:

  • Netinkamo pasirengimo darbui 
  • Netinkamos Įrangos priežiūros | remonto trūkumo
  • Tinkamų asmeninių apsaugos priemonių trūkumo
  • Sveikatos ir saugos taisykliių nesilaikymo

Jei jūsų darbdavys nesugebėjo užtikrinti saugios darbo aplinkos, o jūs ar jūsų artimasis susižeidėte darbe dėl nepakankamo apmokymo ar sugedusios įrangos, jūs turite teisę pateikti darbdavio draudikams ieškinį dėl žalos sveikatai. Net jei iš dalies dėl nelaimingo atsitikimo buvo kaltas kažkas kitas, jūs turite teisę reikalauti kompensacijos “Nelaimi-Nemoki” pagrindu.

Parašykite komentarą